Svarbiausi
Apie mus

Teisės naujienos

qode interactive strata

Teisės naujienos

18:33 01 kovo | Teisė
0 Komentarai

ĮSIGALIOJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PATAISOS

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos.

Esminiai pakeitimai:

– įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga savo tinklapyje skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus (įskaitant ir mažos vertės viešuosius pirkimus), t.y., informaciją apie pradedamus viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus, sudarytas sutartis;
– nuo 100 iki 200 tūkst. litų padidinta mažos vertės viešojo pirkimo riba, perkant prekes ar paslaugas (perkant darbus mažos vertės viešųjų pirkimų pirkimo riba ir toliau liks ne didesnė kaip 500 tūkst. Lt);
– panaikinta įstatymo išimtis, pagal kurią politinėms partijoms nebuvo taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas (perkant paslaugas, įstatymas nebus taikomas politinių partijų reklamai, propagandinių filmų ir vaizdajuosčių gamybai);
– išplėstas atvejų, kai pirkimas turi būti vykdomas per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) arba iš jos, sąrašas – perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš CPO arba per ją, kai:
(i) CPO kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius;
(ii) perkančioji organizacija negali atlikti pirkimo efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.

Perkančiosios organizacijos, priimdamos sprendimą nepirkti CPO kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų, privalo savo sprendimą motyvuoti konkrečiomis priežastimis.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

ĮSIGALIOJO DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriuos Seimas priėmė 2013 m. gruodžio 19 d. Įstatymo pataisomis:

– rašytiniu informacijos pateikimu numatyta laikyti ir iš anksto suderintą bei individualiai aptartą informacijos pateikimą elektroniniu paštu, faksu ir kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, kurie suteikia galimybę įrodyti informacijos pateikimo faktą;
– draudikas ir draudimo tarpininkas, sudarydami ir vykdydami draudimo sutartį turi teisę tvarkyti apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenis (išskyrus ypatingus duomenis) be jų sutikimo;
– draudikas, tirdamas draudžiamojo įvykio ir įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes pagal gyvybės draudimo, sveikatos draudimo ar civilinės atsakomybės sutartis, turi teisę gauti ir toliau tvarkyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų turimus duomenis apie apdraustojo ir nukentėjusio trečiojo asmens sveikatos būklę, suteiktas gydymo paslaugas, nustatytus susirgimus, patirtas traumas ir mirties priežastis;
– draudimo sutarties termino automatinių pratęsimų skaičius neribojamas;
– kompetentinga institucija turi teisę teikti privalomus nurodymus dėl lėšų, laikomų atskiroje draudiko brokerių įmonės atidarytoje banko sąskaitoje.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Komentarų nėra

Komentuoti