Svarbiausi
Apie mus

Mokesčių naujienos 2014 vasaris

qode interactive strata

Mokesčių naujienos 2014 vasaris

12:06 28 vasario | Mokesčiai
0 Komentarai

ĮSIGALIOJO MIŠKŲ ĮSTATYMO IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2, 7, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo, be kitų pakeitimų, nustatoma, jog:

– privalomus 5 procentų atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką moka visi valstybinių miškų valdytojai (ne tik miškų urėdijos). Pažymėtina, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. atskaitymus turės mokėti ne tik valstybinių miškų, bet ir kitų miškų valdytojai. Daugiau informacijos galite rasti čia ir čia.

Valstybinio miško valdytojo sąvoka apibrėžta Privalomųjų atskaitymų į LR biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše, kuris atnaujintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1266:

– miškų urėdijos;
– valstybinių rezervatų direkcijos;
– nacionalinių parkų direkcijos;
– savivaldybės;
– valstybinės įmonės ir organizacijos, valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL 2014 METAIS TAIKOMŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėta taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVM DEKLARACIJOS PILDYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

VMI prie FM viršininko 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-90 padaryti PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymo taisyklių pakeitimai.

Esminiai pakeitimai:

– PVM deklaracijos užpildymo taisyklės papildytos nuostatomis dėl deklaruoto VMI įskaitomo importo PVM tikslinimo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kai:
(i) muitinės įstaiga dėl tam tikrų priežasčių anuliuoja jau įformintą importo deklaraciją;
(ii) jau įforminta vienam importuotojui – PVM mokėtojui importo deklaracija vėliau performinama tam pačiam arba kitam importuotojui PVM mokėtojui;
(iii) PVM mokėtojas padaro importo PVM deklaravimo klaidą.
– PVM deklaracijos užpildymo taisyklės papildytos 4 priedu, kuriame pateikiami VMI įskaitomo importo PVM deklaravimo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje pavyzdžiai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Komentarų nėra

Komentuoti